Inzicht in de vitaliteit van sport- en cultuurclubs en maatschappelijke organisaties in jouw gemeente. Met als doel sterke clubs, gezonde verenigingen.
Sport en cultuur klaar voor de toekomst!

Privacybeleid

www.devitaleclub.nl is een initiatief van Stichting Huis voor de Sport Limburg, handelend onder Stichting Limburg in Beweging, gevestigd te Sittard, Parijsboulevard 345 6135 LJ. Via devitaleclub.nl kunnen deelnemende gemeenten inzicht krijgen in de vitaliteit van verenigingen/stichtingen die zij hierover bevragen. Met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst krijgt de deelnemende gemeente inzicht in de vitaliteit. Daarnaast kan de gemeente de vragenlijst aanvullen met zelf bedachte maatwerkvragen. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om deze vragen te verbinden aan gemeentelijke beleidsstukken, maatschappelijke uitdagingen of actuele thema’s. Hiervoor bepaalt de gemeente zelf de kaders en uitgangspunten. Devitaleclub.nl faciliteert gemeenten enkel met een digitale vragenlijst.

Op het moment dat u de vragenlijst invult, verwerken wij uw gegevens om meer inzicht te krijgen in de vitaliteit van de club. Nadat medewerkers van de gemeente -met een beveiligd account- hebben ingelogd, kunnen zij inzicht krijgen in de verstrekte gegevens. Deze medewerkers kunnen (o.b.v. een selectie) een rapportage draaien van deze gegevens. Met de deelnemende gemeenten is een verwerkersovereenkomst gesloten. Huis voor de Sport Limburg heeft toegang tot de data en verwerkt deze data geanonimiseerd. U kunt elk moment vragen over welke gegevens wij van u beschikken en u kunt op elk moment om verschoning van uw gegevens vragen en dan worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd.

Huis voor de Sport Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Huis voor de Sport Limburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor het complete privacybeleid van Huis voor de Sport Limburg verwijzen wij naar www.hvdsl.nl/privacy.

Contact: communicatie@hvdsl.nl..